Latest Blogs

Phụ gia dạng lỏng chống xâm thực 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1454
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY-72SR

Phụ gia siêu sẻo cải tiến, duy trì độ sụt cực tốt cho bê tông mác cao 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1332
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY-72ES

Phụ gia siêu sẻo cải tiến, duy trì độ sụt và tháo khuôn sớm 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1046
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY-308

Phụ gia siêu dẻo cải tiến, duy trì độ sụt cho bê tông thương phẩm. 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 0
Xem chi tiết