Latest Blogs

VINKEMS® POLY 72VT

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1144
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY 72NT

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 2157
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY 179N

Phụ gia siêu dẻo cao cấp cho bê tông đúc sẵn 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1351
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY 179H

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt cao cấp cho bê tông chảy 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1200
Xem chi tiết