Latest Blogs

Lớp phủ gốc Epoxy – Hắc ín – dầu công nghệ cao cho bê tông và thép 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 2433
Xem chi tiết

Vữa sửa chữa bề mặt bê tông 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 4045
Xem chi tiết
VINKEMS® CONCURE S

Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Silicate S 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 2538
Xem chi tiết
SIMON® WATERPLUG L60

Hợp chất đông cứng nhanh cho xi măng dạng lỏng 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 1443
Xem chi tiết