HỎI ĐÁP

1.    Sản phẩm Vinkems dùng loại nào để kết nối bê tông củ và bê tông mới vậy?.

Để kết nối bê tông củ bê tông mới dùng Vinkems HB2 gốc epoxy 2 thành phần.

2.   Sản phẩm Vinkems dùng phụ gia bê tông nào có thể trộn bê tông duy trì độ sụt từ 4 - 5 giờ được?.

Bên phụ gia bê tông Vinkems hiện có 2 dòng sản phẩm Vinkems Conrex SCC, và Vinkems Poly 168 có thể làm được bê tông duy trì độ sụt trong vòng 4 - 5 giờ.

3.   Để chống thấm sàn sân thượng thì nên chọn sản phẩm  nào của Vinkems là hợp lý nhất?

Vinkems có dòng sản phẩm gốc Bitum như Pro B60 (dạng lỏng), và tấm trải  Bitunil (dạng màng khò nóng) để chống thấm cho sân thượng.

4.   Tường tầng hầm bị rỗ lớn mình nên dùng sản phẩm nào để sửa chữa được?

Bạn có thể vệ sinh sạch khu vực bị rỗ, đóng cốt pha thực kín chỉ chừa một vị trí cao nhất, rồi trộn vữa Vinkems Grout 4HF, hoặc Hyper Flow Grout để rót sửa chữa.

5.  Vinkems có phụ gia nào làm bê tông bơm 18 giờ đạt trên 7Mpa?

Bạn có thể dùng Vinkems Poly 168, hay Vinkems Poly 82SR để thiết kế đều được. Tùy thuộc vào thiết kế có khống chế lượng xi măng hay không, bê tông có cần duy trì độ sụt hay không…

6.   Bên mình có một hồ nước bị rò rỉ nước, mình có thể dùng sản phẩm gì để chống thấm mà không cần xả nước trong hồ?

Bạn có thể dùng phụ gia đông kết nhanh Vinkems Water Plug L60 để ngăn nước tạm thời mà không cần phải xả nước. cụ thể xin liên hệ phòng kỹ thuật Vinkems để được hướng dẫn kỹ thuật sản phẩm.

7.   Bên  mình cần sản phẩm phụ gia cho bê tông trộn vào bê tông mà bê tông không bị phân tầng, tách nước ở độ sụt  18 - 20cm?

Vinkems có dòng sản phẩm Vinkems Conrex SCC, Vinkems Poly 168 khi trộn vào bê tông hạn chế tối đa hiện tượng tách nước cho bê tông.

8.  Để chống thấm cho mạch ngừng của bê tông củ và bê tông mới mình nên dùng loại nào vậy anh?

Hiện tại, Vinkems có 2 dòng sản phẩm chống thấm mạch ngừng: Vinkems Waterstop ( băng cản nước PVC), và Vinkems bentonite waterstop ( thanh trương nở thể tích).

v.v…