Latest Blogs

VINKEMS® POLY 168R

Phụ gia siêu dẻo tầm cao và duy trì độ sụt cho bê tông mác cao 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1060
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY 168N

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1565
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY 168F

Phụ gia siêu dẻo và duy trì độ sụt tầm cao 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1173
Xem chi tiết
VINKEMS® POLY 139

Phụ gia siêu dẻo cao cấp cho bê tông chảy và bê tông đúc sẵn 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1394
Xem chi tiết