Latest Blogs

Lớp phủ tăng độ bóng và chống mài mòn cho bê tông 

  • Ngày: 2018-01-11
  • Lượt xem: 3922
Xem chi tiết

Lớp lót gốc Epoxy hệ nước 

  • Ngày: 2017-11-28
  • Lượt xem: 1425
Xem chi tiết
VINKEMS® WATER STOP

Băng cản nước PVC xử lý mạch ngừng 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 2677
Xem chi tiết

Vữa xây tô trộn sẵn 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1511
Xem chi tiết