Latest Blogs

Hợp chất tăng cường độ cứng và đặc chắc cho bề mặt bê tông dạng lỏng 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 2172
Xem chi tiết
VINKEMS® BENTONITE WATERSTOP

Băng trương nở cho các khe nối 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 2280
Xem chi tiết

Hợp chất chống thấm và bảo vệ bê tông 

  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1453
Xem chi tiết
VINKEMS® TNC-379

Phụ gia trợ nghiền cho xi măng 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 1096
Xem chi tiết