Latest Blogs

VINKEMS® HB3

Epoxy lỏng bơm trám khe nứt gia cường bê tông 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 2187
Xem chi tiết
VINKEMS® HB2

Vữa kết nối Epoxy hai thành phần 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 1440
Xem chi tiết
VINKEMS® HB1

Chất kết dính bê tông và các vật liệu gốc Epoxy 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 2469
Xem chi tiết

Hợp chất trám khe co giãn Polyurethane 

  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 2077
Xem chi tiết