VINKEMS® RENDER

Vữa xây tô trộn sẵn 

Sản phẩm Vinkems® RENDER là vữa xây tô xi măng trộn sẵn cho tường gạch và bê tông. Trong đó, cát được sàn để lọc bỏ tạp chất và phân loại theo kích cỡ, nhờ đó cấp hạt có trong vữa luôn được giữ ổn định. Ngoài ra, sản phẩm được bổ sung các phụ gia kéo dài thời gian thi công so với vữa tô thông thường tự phối trộn tại công trường.


    Người đăng: admin
  • Hạng mục sản phẩm: Vữa Rót Không Co Ngót - Định Vị
  • Ngày: 2017-11-22
  • Lượt xem: 1510