Vinkems® TILE GROUT

Vữa chà joint cho gạch trong ngoài 

Vinkems® Tile Gout là loại bột chà ron gạch trộn sẵn gồm polymer, xi măng, CaCo3, Silicat và một số phụ gia hỗ trợ tính thi công.    Người đăng: admin
  • Hạng mục sản phẩm: Vữa Rót Không Co Ngót - Định Vị
  • Ngày: 2017-10-23
  • Lượt xem: 1789