VINKEMS® REPAC 1A

Lớp kết nối sửa chữa và bảo vệ cốt thép 

Vinkems® Repac 1A là một loại vữa sửa chữa gốc xi măng, polymer cải tiến có chứa sợi gia cường và không chứa Clorua. Sau khi thi công và bảo dưỡng đầy đủ, sản phẩm có khả năng ức chế sự ăn mòn.


    Người đăng: admin
  • Hạng mục sản phẩm: Sản Phảm Sửa Chữa Và Bảo Vệ
  • Ngày: 2017-11-21
  • Lượt xem: 2394